Obchodné podmienky

           

    

 

  
  Ø      Pri objednávke navrhujeme objednať výpestky v min.cene 10,00 Eur, nakoľko najnižšia sadzba prepravného je 7,00 Eur.
   
      
  Ø      Predáva sa UKSUP-om a štátnou fytoinšpekciou certifikovaný, zdravý, životaschopný materiál

Ø      Objednávky expedujeme v stanovenej lehote do 15 dní od prijatia . Objednávky evidujeme v jeseni (2017) od 15. septembra a v jari (2018) od 15. februára.                                                                            

Ø      Tovar zasielame kuriérskou službou na DOBIERKU - na Vami zvolenú adresu (aj do práce). Zásielka je doručená do 24 hodín od odoslania. Nezabudnite prosím uviesť č. mobilu aby Vás kuriér vedel kontaktovať !

Ø      Ceny za prepravné a balné:

     0-3 kg =  7, 00 Eur, 3-6 kg =  8,00 Eur , 6-8 kg = 8,50 Eur, 8-12 kg = 9,00 Eur, 12–15 kg = 9,50 Eur

Ø      Prijatím objednávky tovaru na stránke www.fdemeter.sk dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a vznikne obchodný vzťah medzi Ovocnou škôlkou - DEMETER a kupujúcim.

        Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar v požadovanej kvalite, množstve ( podľa dostupnosti tovaru na sklade ) a za cenu platnú v aktuálnej sezóne v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. 

Ø      Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť zaň celkovú cenu. V prípade neprevzatia tovaru sa kupujúci zaväzuje uhradiť náklady vzniknuté zaslaním objednávky, opätovným vrátením zásielky predávajúcemu + stornopolplatok vo výške 20%  z objednaného tovaru.

Ø      Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením objednávky sa oboznámil s obchodnými podmienkami a s nimi súhlasí.

  •  Ø      Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené       prepravou, má právo ju neprevziať. Za škody spôsobené prepravou neručíme. 
  • Ø      Podľa zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebit. pri podomovom a zásielkovom predaji § 12 ods.5 písm. c.) spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, kt. predmetom je predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo, ktorý rýchlo podlieha skaze.

Ø      Objednávku je možné stornovať bez poplatku iba v deň objednania, respekt. ak objednávka ešte nebola odoslaná. Storno objednávky prijímame na e-mail: ovocnaskolkademeter@gmail.com alebo na tel.č. : 0919 128 180, 0905 221 683

 Ø      Vzhľadom na charakter predávaných živých rastlín  záručné podmienky sú obmedzené a výmena možná iba v sezóne. 
  •    Záruka na ujatelnosť je 3 mesiace od doručenia a vzťahuje sa iba na výpestky, u ktorých boli dodržané všetky podmienky výsadby a ošetrovania. Reklamácia bude uznaná len v prípade úhynu rastlín vinou materiálu. 
  •    Predmetom reklamácie nie sú: sucho, premokrenie pôdy, nesprávne chemické ošetrenie, škodce, plesne, horúčava, mráz a prudké ochladenie, poškodenie zvieratami, nevhodný rez a stanovište atď.

Ø      Pri reklamácii prosím požívať doleuvedenú adresu. Kupujúci je povinný spolu s poškodeným tovarom zaslať predávajúcemu kópiu daňového dokladu aj žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady( poštovné hradí kupujúci). Ovocné stromky musia mať pri reklamácii pôvodný štítok UKSUP s ktorým sú predávané. 
Zásielky odoslané na dobierku neprijímame  !

     Ø      Milí zákazníci! Prosíme Vás o trpezlivosť, nakoľko novovysadené stromky prvý rok meškajú s pučením v porovnaní s ostatnými.

Ø      Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky.
Predávajúci a kupujúci vyhlasujú, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
                Kontakt a adresa prevádzkovateľa internetového obchodu:
                OVOCNÁ ŠKôLKA - DEMETER
                František Demeter
                044 02, Včeláre č. 26
                Mob : 0919 128 180,  0905 221 683
                e-mail:ovocnaskolkademeter@gmail.com
                Zapísaný v živnost.. reg. č. 806-5260 v Košiciach                                                                                                                                                                 

Košík
Váš košík je prázdny
Cena spolu: 0,- €